Onderzoeksproject AdLit

Artikel

AdLit staat voor ‘advertising literacy’ of reclamewijsheid. Het was een interdisciplinair onderzoeksproject, gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het project liep van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2018.

Het team bestond uit meerdere academische partners, verbonden aan vier Vlaamse universiteiten. 

  • CEPEC - UGent (Coördinerende partner): Prof. Verolien Cauberghe, Prof. Liselot Hudders en Dr. Ini Vanwesenbeeck (projectcoördinator)
  • Centre for IT and IP LAW - KU Leuven: Prof. Eva Lievens en Prof. Peggy Valcke 
  • Departement Marketing - Universiteit Antwerpen: Prof. Patrick De Pelsmacker
  • MIOS - Universiteit Antwerpen: Prof. Karolien Poels, Prof. Koen Ponnet en Prof. Michel Walrave
  • Vakgroep Onwerwijskunde - UGent: Prof. Tammy Schellens en Prof. Martin Valcke 
  • CEMESO - VUB: Prof. Joke Bauwens
  • PhD's: Pieter De Pauw (CEPEC - UGent), Valerie Verdoodt (CiTiP - KU Leuven), Kristien Daems (Departement Marketing - UAntwerpen), Brahm Zarouali (MIOS - UAntwerpen), Britt Adams (Vakgroep onderwijskunde - UGent) en Silke Lissens (CEMESO - VUB). 
  • Onderzoekers: Steffi De Jans (CEPEC - UGent), Nadia Feci (CiTiP - KU Leuven), Ingrid Lambrecht (CiTiP - KU Leuven) en Jeroen Wauman (CiTiP - KU Leuven). 

Naast de academische partners bestond het team ook uit diverse stakeholders, waaronder beleidsmakers, maatschappelijke actoren, onderwijs gerelateerde stakeholders en stakeholders uit de reclame- en media-industrie.

Het voornaamste doel van het project was kinderen en jongeren bewust te leren omgaan met reclame, zodat ze opgroeien tot geïnformeerde consumenten. Om dit te bereiken wou AdLit een overzicht bieden van de huidige reclamewijsheid in Vlaanderen, in kaart te brengen hoe reclamewijsheid verhoogd kon worden en hoe regelgeving en beleid minderjarigen kon beschermen.

Om de doelstellingen te bereiken werden er, verspreid over de vierjarige looptijd van het project, tal van deliverables vooropgesteld. Deze omvatten zowel onderzoeksrapporten als wetenschappelijke publicaties en presentaties rond diverse, aan reclamewijsheid gerelateerde topics. 

Binnen AdLit trachtten we wetenschappelijk onderzoek door te vertalen naar maatschappelijke toepassingen of valorisatie in Vlaanderen. Daarom werden heel wat brochures, video’s, spelletjes en educatief materiaal ontwikkeld gericht naar kinderen en jongeren, maar ook naar ouders, leerkrachten, opvoeders en de media- en reclame industrie. De tools die werden ontwikkeld in het kader van dit project werden gebundeld op deze website.