Wat is het belang van reclamewijsheid?

Artikel

Kinderen en jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor reclamemakers. De veranderde manier van adverteren maakt het echter moeilijker voor kinderen en jongeren om reclame kritisch te begrijpen, omdat zij nog volop bezig zijn met hun cognitieve ontwikkeling. Hierdoor worden zij (vaker) onbewust beïnvloed. Is reclame maken voor kinderen en jongeren dan een slechte zaak? Nee, reclame heeft uiteraard ook positieve kanten. Het leert hen nieuwe producten kennen en ze kunnen dankzij reclame genieten van prijskortingen en promoties. Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat kinderen pas goed kunnen leren omgaan met reclame wanneer ze er voldoende mee in contact/aanraking komen. Ze leren namelijk door ervaring. Hen (volledig) afschermen van reclame is dus geen oplossing. Reclamewijsheid is dat echter wel. Je bent minder vatbaar voor reclame eens je het herkent, en weet wat het doel ervan is. Met andere woorden, reclamewijsheid helpt kinderen, jongeren en volwassenen om kritisch om te gaan met (nieuwe) reclameboodschappen. Hierdoor ben je beter gewapend tegen reclamebeïnvloeding en ongewenste reclame-effecten (zoals effecten op materialisme, eetgedrag, geluk...)