Publi Ville - Lespakket Reclamewijsheid (basisonderwijs)

Tool

Reclame is alomtegenwoordig in de leefwereld van kinderen. Ze zien niet langer enkel reclame op TV, in kranten en magazines of in het straatbeeld, maar ook steeds meer online wanneer ze een game spelen of filmpjes op YouTube bekijken. Reclamemakers zijn echte kraks in het bedenken van nieuwe en originele manieren om de (jonge) consument te bereiken.

Nieuwe reclamevormen werken op een andere manier dan traditionele vormen. Enerzijds wordt reclame steeds meer verstopt in de gewone media-inhoud (bv. de personages van Thuis die opvallend veel T├Ânissteiner drinken), daar waar een klassiek 30-seconden spotje bijvoorbeeld wel duidelijk afgebakend is van een TV-programma. Anderzijds zijn nieuwe reclamevormen vaak interactief en leuk. Zo ga je in games steeds meer zelf aan de slag met merken. Denk maar aan een racespel waar je zelf het merk van je auto kan kiezen. Door deze kenmerken zijn nieuwe reclamevormen veelal moeilijk te herkennen, voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen en jongeren. Dit belemmert bijgevolg het kritisch denken over reclame, aangezien het herkennen ervan hiervoor een cruciale voorwaarde is.

Om kinderen bewust te maken van de nieuwe trends in het reclamelandschap, werd in het kader van het AdLit-project (Advertising Literacy) Publi Ville ontwikkeld voor het 4de en 5de leerjaar van het basisonderwijs. Kort uitgelegd bestaat Publi Ville uit twee grote delen. Eerst wordt de klas verdeeld in vijf hoekjes die de leerlingen in groepjes verkennen. In het Skatepark maken de leerlingen bijvoorbeeld spelenderwijs kennis met de verschillende manieren waarop reclame in games geïntegreerd wordt en in het hoekje Thuis leren ze bijvoorbeeld over reclame op televisie, waaronder product placement, en de verschillende reclamevormen die ze op YouTube kunnen tegenkomen. Na dit hoekenwerk, volgt er een klassikale bespreking waarbij het belangrijkste uit elk hoekje nog eens kort herhaald wordt.

Zin gekregen om jouw klas om te toveren tot Publi Ville, bekijk dan snel het filmpje en de handleiding hieronder waarin het lesmateriaal verder toegelicht wordt.

(Speldoos te verkrijgen vanaf eind oktober)

Links

Werken mee aan dit initiatief