Ad?Wise! - Lespakket Reclamewijsheid (secundair onderwijs)

Tool

Reclame is alomtegenwoordig in de leefwereld van jongeren. Ze zien niet langer enkel reclame op TV, in kranten en magazines of in het straatbeeld, maar ook steeds meer online wanneer ze bijvoorbeeld op sociale media zitten. Reclamemakers zijn echte kraks in het bedenken van nieuwe en originele manieren om de (jonge) consument te bereiken. Om jongeren bewust te maken van de nieuwe reclametrends en uit te dagen hier kritisch over na te denken, werd in het kader van het AdLit-project (Advertising Literacy) een online leerpad ontwikkeld. Dit leerpad bestaat uit twee delen. Het eerste deel zoomt in op nieuwe reclamevormen, waarin de leerlingen bijvoorbeeld met behulp van een animatiefilmpje ontdekken hoe online advertenties op sociale media gepersonaliseerd kunnen worden. Het tweede deel gaat over omstreden reclame waarbij de leerlingen leren over reclamewetgeving en uitgedaagd worden om kritisch na te denken over bijvoorbeeld alcoholreclame of het gebruik van stereotiepe modellen in de reclamewereld. Aan het einde van dit tweede deel schrijven de leerlingen een fictieve zakelijke e-mail met een klacht over ethisch onverantwoorde reclame naar de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame.

Kortom, doorloop samen met uw leerlingen dit reclamewijze leerpad, en ontdek hoe de vork precies aan de steel zit in het huidige reclamelandschap. Hieronder vindt u meer uitleg over Ad?Wise! in de vorm van een filmpje en een handleiding. Naast het leerpad dat de leerlingen online kunnen doorlopen, werd er eveneens een naslagwerk ontwikkeld waarin alle informatie uit het leerpad gebundeld wordt.

Veel plezier!
Britt Adams, Prof. dr. Tammy Schellens en Prof. dr. Martin Valcke
Universiteit Gent, Vakgroep Onderwijskunde

Links

Werken mee aan dit initiatief

UGent - Vakgroep Onderwijskunde