AdWise - lespakket Reclamewijsheid (secundair onderwijs)

Tool

Reclame is alomtegenwoordig in de leefwereld van jongeren. Ze zien niet langer enkel reclame op TV, in kranten en magazines of in het straatbeeld, maar ook steeds meer online wanneer ze bijvoorbeeld op sociale media zitten. Reclamemakers zijn echte kraks in het bedenken van nieuwe en originele manieren om de (jonge) consument te bereiken.
Om jongeren bewust te maken van de nieuwe reclametrends en uit te dagen hier kritisch over na te denken, werd in het kader van het AdLit-project (Advertising Literacy) een online leerpad ontwikkeld. Dit lesmateriaal kwam tot stand in samenwerking met de praktijk. Enerzijds door voorafgaande de ontwikkeling ervan focusgroepen te organiseren met leerkrachten om zo inzicht te krijgen in zowel inhoudelijke als didactische noden met betrekking tot reclamewijs lesmateriaal. Anderzijds werd het lesmateriaal reeds meermaals uitgetest in authentieke klassettings. Bijgevolg werden op basis van resultaten uit het hieraan gekoppelde empirisch onderzoek en feedback van zowel leerkrachten als leerlingen aanpassingen aan het lesmateriaal doorgevoerd.
Kortom, doorloop samen met uw leerlingen dit reclamewijze leerpad, en ontdek hoe de vork precies aan de steel zit in het huidige reclamelandschap.
Veel plezier!


Britt Adams, Prof. dr. Tammy Schellens en Prof. dr. Martin Valcke Universiteit Gent, Vakgroep Onderwijskunde