Voor de reclamesector

Deze pagina richt zich tot de reclame-industrie. Hoewel adverteerders geen opvoedingsrol opnemen in het leven van kinderen en jongeren, zijn adverteerders toch belangrijk voor de reclamewijsheid van kinderen en jongeren. Adverteerders bepalen namelijk welke boodschappen zich richten aan kinderen en jongeren, en op welke manier deze gepresenteerd worden. 

Juridische informatie  

Binnen het AdLit project is uitgebreid aandacht besteed aan de regels omtrent reclame gericht aan minderjarigen. Diverse rapporten werden hieromtrent uitgebracht. 

Uit een co-creatiesessie met de sector bleek verder dat er vraag was naar een laagdrempelige en praktische tool die adverteerders helpt bij het vinden van de relevante regels en de best geplaatste instantie inzake reclame en minderjarigen. Een tool die hiervoor bijzonder zinvol kan zijn is een chatbot, die kan in real time een antwoord geven op een reeks juridische vragen en/of verder doorverwijzen naar de gepaste instantie voor meer informatie. Deze chatbot is momenteel in ontwikkeling en zal gelanceerd worden op het slotevent AdLit, waar deze voor het eerst kan gebruikt worden. Ga dan zeker eens babbelen met de AdLit chatbot, want hoe meer hij praat, hoe slimmer hij wordt.

Raadpleeg hier het verslag van de workshop

Onderzoek naar reclamelabels

Kinderen worden dagelijks geconfronteerd met geïntegreerde vormen van reclame, zoals bijvoorbeeld via influencers die reclameboodschappen verwerken  in hun vlogs.  Kinderen hebben het vaak moeilijk om deze subtiele reclamevormen te herkennen. Om hen hierbij te helpen wordt in de praktijk gebruik gemaakt van zogenaamde reclamelabels, die de commerciële inhoud aanduiden. Binnen het AdLit project, een project van vier Vlaamse universiteiten, werd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dit soort labels bij verschillende reclameformats. Hieruit bleek dat de huidige reclamelabels onvoldoende bijdragen tot de reclameherkenning van kinderen. Deze reclamelabels gebruiken dan ook vaak afkortingen (‘adv’) of vanuit het Engels afgeleide termen (‘advertentie’ of ‘sponsering’). Op basis van verder onderzoek werden aanbevelingen geformuleerd voor het gebruik van reclamelabels.

De huidige reclamelabels zijn vaak in grijs of zwart tinten, en vallen daardoor nog te weinig op. Een nieuw, universeel logo met een opvallende kleur en vorm zou kinderen kunnen helpen om steeds reclameboodschappen te herkennen. Ini Vanwesenbeeck (UGent)

Aanbevelingen

Gebruik een waarschuwing vooraf

Uit het onderzoek blijkt dat, voor product placement, kinderen meer baat hebben aan een reclamelabel dat vooraf aan de commerciële inhoud verschijnt, in vergelijking met een reclamelabel dat tijdens de commerciële inhoud verschijnt.

Gebruik de taal van het doelpubliek

Huidige reclamelabels zijn vaak afgeleid van Engelse termen zoals “Advertising” of “Sponsored”. Een reclamelabel met een aangepaste vertaling voor de kinderen zoals “Reclame” scoorde in het onderzoek veel hoger op vlak van begrijpbaarheid. Daaruit volgt het advies om bij reclamelabels gebruik te maken van de moedertaal van het doelpubliek.

Vermijd afkortingen

Het AdLit onderzoek toonde aan dat kinderen onvoldoende vertrouwd zijn met vaak gebruikte afkortingen zoals Adv. Het gebruik van afkortingen wordt daarom afgeraden.

Plaats een reclamelabel centraal

Specifiek voor banner reclame bleek uit het onderzoek dat reclamelabels in de bovenhoek onvoldoende opgemerkt werden door kinderen. Nochtans is dit een vaak gebruikte plek voor reclamelabels. Een plaatsing centraal bovenaan de banner zorgde ervoor dat het reclamelabel opvallend meer werd opgemerkt.

Integreer kleur

Huidige reclamelabels gebruiken vaak zwart- en grijstinten. Uit het AdLit onderzoek bleek echter dat meer contrasterende kleuren, zoals de combinatie zwart-geel, beter werden opgemerkt door kinderen. 

Meer informatie en rapporten over de reclamelabels vind je hier.